De exit: wanneer moet je als investeerder uitstappen?

Als het bedrijf in een volgende levensfase komt, kan voor een investeerder de tijd komen om zijn belang te verzilveren. Om een goed rendement te behalen is het voor een investeerder van groot belang om het juiste moment van uitstappen te bepalen.

Deze time-to-exit is voor een investeerder vaak langer dan voor een participatiemaatschappij. De investeringshorizon voor een participatiemaatschappij is maximaal vijf jaar, terwijl een informal investor soms wel tot tien jaar verbonden blijft aan een bedrijf. Zolang het geld van de investeerder in het bedrijf zit, blijft hij (wettelijk) verbonden aan de onderneming. Er kan ook besloten worden om gezamenlijk uit te stappen waarbij door beiden het totale aandelenpakket verkocht wordt aan een ander bedrijf.

Struikelblokken bij exit

Veel investeerders hebben moeite om hun investering met voldoende rendement te beëindigen. Dit is de top-5 van knelpunten bij de exit:

  1. Bedrijf heeft zich onvoldoende ontwikkeld
  2. Lastig om kopers voor aandelen te vinden
  3. Geen knelpunten
  4. Financiële afhandeling is complex
  5. Lastig om zonder verlies uit te stappen

Enkele scenario’s die vaak voorkomen:

  1. De onderneming vormt een aantrekkelijk doelwit voor een volledige overname. Door goed management en goede timing is er een marktpositie gecreëerd die van grote toegevoegde waarde kan zijn voor andere ondernemingen.
  2. U wilt tijdig cashen: op basis van het groeipatroon en de toekomstverwachting van de onderneming en van externe marktontwikkelingen is het soms duidelijk dat er waarde is opgebouwd en er geen grote extra waardeontwikkeling meer gaat plaatsvinden.
  3. De samenwerking verloopt niet zoals gewenst. Zeker naarmate de belangen groter worden, kunnen onderlinge spanningen stijgen.
  4. De aandelen worden beschikbaar gemaakt voor verdere financiering. In zo’n geval kan de investeerder ervoor kiezen om plaats te maken voor een grotere investeerder of participatiemaatschappij.
  5. De ondernemer wil meer zeggenschap en/of meer winst. Dit is vrijwel onvermijdelijk en niet per se een slechte zaak. Als de ondernemer het initiatief neemt om hier iets aan te doen, heb je een interessant gespreksonderwerp.