Privacy statement

Privacy statement Investormatch Capital B.V.

1 oktober 2021

Uw privacy is voor Investormatch Capital B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Investormatch allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Investormatch.

Doel gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Investormatch Capital B.V. verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht met Investormatch Capital  B.V. Deze overeenkomsten betreffen met name het leveren van dienstverlening op het gebied van informal investing en financiering. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen uw gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Investormatch Capital B.V. te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren. Dataminimalisatie is hierbij altijd het uitgangspunt.

Toegang platform

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze dienst om u zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor de duur van onze dienstverlening doch tenminste één jaar.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten en diensten

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail

 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Investormatch Capital B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) of een gerechtelijk vonnis .

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Doel gegevensverwerking”.

In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij hebben in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

Backup- en herstelprocedures;

 • Beveiliging van netwerken;

 • Bevoegdheden t.a.v. de verwerking van en inzage in persoonsgegevens zijn zover mogelijk toegewezen aan een beperkt aantal personen dat met de uitvoering is belast;

 • Encryptie van persoonsgegevens t.b.v. opslag en tijdens elektronische overdracht naar externe partijen;

 • Geïmplementeerd beveiligingsbeleid;

 • Geïmplementeerde gedragscode;

 • Geheimhoudingsverklaringen in arbeidsovereenkomsten

 • Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden, persoonlijke toegangscontroles en 2-factor authenticatie;

 • Verwerkingsovereenkomsten gesloten met derden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 • Het laten corrigeren van fouten

 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 • Intrekken van toestemming

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Investormatch Capital B.V.

 

Verlengde Poolseweg 28
4818 CL  Breda
info@investormatch.nl