‘Bedrijfsfinanciering is een vak geworden’

Stichting mkb financiering heeft een artikel gepubliceerd waarin zij stellen dat bedrijfsfinanciering een echt vak is geworden.

Kredietverstrekkers schieten als paddestoelen uit de grond en dat is niet zonder reden. Directeur Carlo van der Weg van Credion: “Het financieringslandschap in Nederland is de afgelopen tijd ontzettend uitgedijd met nichespelers, maar er zit wel veel verschil tussen al deze nieuwkomers, vooral op het gebied van maximale looptijden, hoogte van de leningen, rentepercentages en voorwaarden. En als je als ondernemer bij de bank voor een dichte deur komt te staan, dan moet je toch op zoek naar alternatieven.”

Een probleem voor het mkb

De toegang tot financiering blijkt vooral een probleem voor mkb-ondernemers. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name bedrijven met minder dan tien werknemers, jonge bedrijven en start-ups kunnen moeilijk een bancaire lening krijgen. Het gevolg is dat ondernemers hun pijlen moeten richten op alternatieve geldschieters. En dat is niet eenvoudig. Van de Weg zegt dan ook niet voor niets: “Bedrijfsfinanciering is echt een vak geworden.”

Cijfers

  • 24% van de geënquêteerde mkb’ers geeft aan een financieringsbehoefte te hebben gehad in de periode juli 2017- juli 2018
  • Van de bedrijven die een aanvraag indienen, kreeg 84% de financiering gedeeltelijk rond
  • Het gemiddelde slagingspercentage ligt tussen 80% (microbedrijven) en 93% (middenbedrijven)
  • Het gemiddelde slagingspercentage bij het grootbedrijf is 99%

De bank blijft populair

De bank is nog steeds de belangrijkste geldschieter, maar niet langer de enige. Tegenwoordig moet de ondernemer ook zelf een deel inbrengen. Stapelfinanciering, of een financieringsmix, biedt uitkomst. De financieringsbehoefte wordt dan ingevuld door een combinatie van subsidies, kredieten, fiscale regelingen, investeerders of bijvoorbeeld crowdfunding.

Bron: Stichting mkb financiering