Het verband tussen een business angel investering en vervolgfinanciering bij vc’s

Wanneer een business angel investeert in een jong bedrijf, is de kans groot dat de ondernemer vervolgfinanciering ophaalt bij venture capitalists. Dat blijkt uit onderzoek onder 176 startende bedrijven in Italië, in de periode tussen 2008 en 2016.

De bedrijven die deelnamen aan dit onderzoek ontvingen in deze periode een eerste ronde financiering van angel investeerders.

Twee onderzoeksvragen

In het onderzoek, dat is uitgevoerd door Vincenzo Capizzi van de Universiteit van Oost-Piemonte en Annalisa Croce en Francesca Tenca van de Politecnico di Milano, staan twee vragen centraal:

1. Gaan start-ups met angel-investeerders aan boord in een later stadium vaker in zee met venture capitalists?

2. Zo ja, welke investeringsstrategieën van de business-angels triggeren de venture capitalists om met vervolgfinanciering te komen?

Focus

Om deze vragen te beantwoorden focussen Capizzi, Croce en Tenca zich op het investeringsbeleid en
-gedrag van business-angels. Hierbij kun je denken aan selectiestrategieën en bemoeienis met de bedrijfsvoering van de start-ups. Daarnaast keken zij in hoeverre angel investeerders en venture capitalists elkaar completeren, of juist vervangen bij het financieren van bedrijven.

Strikt selectiebeleid loont

Wanneer de business angel een strikt selectiebeleid hanteert, vergroot dat de kans op vervolgfinanciering door een venture capitalist. Die stijgt met 25,2% tot 38,5% wanneer bedrijven een strikter selectieproces hebben doorstaan. Bemoeit de business angel zich vervolgens nadrukkelijk met de onderneming? Dan slinkt de kans op vervolgfinanciering weer. Daarom is het raadzaam om hier tijdens de onderhandelingsfase al afspraken over te maken.

Netwerken is positief

Een lidmaatschap van een business angel netwerk maakt de kans op vervolgfinanciering aanzienlijk groter, tot wel 18.6%. Een belangrijke kanttekening is dat het lidmaatschap van zo’n angel-netwerk het positieve effect van de strenge selectie weer verkleint. Veel netwerken willen én meer leden werven én deze leden meer investeringsruimte bieden. Hierdoor kunnen venture capitalists het gevoel krijgen dat ze geen vat meer hebben op hun investering. Wanneer je dit als startende ondernemer leest, zul je beseffen dat het waardevol is om te weten of een business angel lid is van een netwerk voordat je met hem of haar in zee gaat. Zo kun je zelf de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen.

Bemoeienis business angel afbouwen

Veel business angels zijn heel betrokken bij de start-ups waarin zij investeren. Dat is positief, maar dit kan zo ver gaan dat zij onderdeel worden van de bedrijfsvoering. Pas daarvoor op, want dit kan botsen met de langetermijnstrategie van de venture capitalist. Daarom is het verstandig om hier goede afspraken over te maken en in sommige gevallen deze bemoeienis vroegtijdig af te bouwen, zodat deze een winstgevende exit niet in de weg staat.

Tot slot

Een soepele overgang van startfinanciering naar vervolgfinanciering is in het belang van zowel de ondernemer, als de business-angel én de venture capitalist. Daarom wijzen de onderzoekers op het belang van training van minder ervaren business angels. Zo leren zij om de juiste selectiecriteria toe te passen en worden zij bewust van het aanwezige menselijke kapitaal.

Dit artikel is gebaseerd op dit nieuwsbericht van Sprout.

Op zoek naar financiering?

Wij hebben meer dan tien jaar ervaring met het matchen van angel investeerders en ondernemers. Dus ben jij op zoek naar groeikapitaal voor jouw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij adviseren jou graag!