Ontzorgd rendement
opbouwen

Met het Collin MKB Leningen Fonds

Gemak, spreiding en betrouwbaar rendement

Bent u op zoek naar spreiding, gemak en natuurlijk een aantrekkelijk rendement? Met het Collin MKB Leningen Fonds kunt u middels één enkele investering gespreid beleggen in minimaal 50 leningen met een beoogd netto rendement van minimaal 7% per jaar.

Dit rendement is gebaseerd op het trackrecord van ruim 10 jaar ervaring en € 900 miljoen aan gezamenlijke verstrekte financieringen. Naast een ruime spreiding in bedrijfssectoren, vastgoed en type geldnemers worden investeringen ruim afgedekt middels zekerheden (veelal hypothecair). Deelnemen is mogelijk vanaf € 100.000.

Investormatch, Collin Crowdfund en Finance Experts bundelen hun krachten. Onze kennis en ervaring met een gezamenlijk trackrecord van ruim 900 miljoen maken het verschil.

“Wij hanteren een strenge selectie in leningaanvragen met ruime spreiding in sectoren om een optimaal rendement voor onze investeerders te behalen.”
Jeroen ter Huurne
Directeur Collin Groep

Maximale ontzorging 

Een veelgehoorde wens van onze investeerders is om maximaal ontzorgd te worden. Geregeld kregen wij de vraag: “Kan ik niet in één keer een groot bedrag overmaken, dat jullie vervolgens voor mij investeren?”. Om onder andere in deze behoefte te voorzien, is het Collin MKB Leningen Fonds opgericht.  Het toevoegen van een leningenfonds aan uw investeringsportefeuille is een effectieve strategie voor stabiliteit en groei. Over het algemeen zijn leningen minder gevoelig voor fluctuaties in de markt dan aandelen, waardoor ze een stabielere factor zijn, zelfs in onrustige marktsituaties. 

Risicoanalyse en acceptatiebeleid

Voordat u investeert, is het belangrijk bewust te zijn van de risico’s van investeren en in hoeverre deze worden beperkt door de aanbieden. Het Collin MKB Leningen Fonds biedt een stabiel rendement door haar strenge acceptatiebeleid en risicoanalyse. Onderstaand is hier meer over te lezen. 

Spreiding

Het fonds zorgt voor een goede spreiding door deel te nemen in minimaal 50 leningen, verschillende risicoklassen en branches.

Zekerheden

De gemiddelde onderpandswaarde van de totale lening portefeuille bedraagt minimaal 75%, waarbij per lening als uitgangspunt hypothecaire zekerheid wordt gevestigd.

Kredietbeoordeling

Het fonds kent een professionele kredietbeoordeling in de vorm van de bewezen Collin Credit Score en een onafhankelijke kredietwaardigheidsscore van creditratingbureau Dun & Bradstreet.

Looptijd

De Looptijd van het fonds is 4,5 jaar. Aflossingen worden de eerste twee jaar geherinvesteerd, daarna maandelijks uitbetaald. De rente wordt, vanaf twee maanden na startdatum, maandelijks uitbetaald.

Neem contact op

Wij begrijpen dat investeren in een fonds een onzekere en grote stap kan zijn. Door uw gegevens achter te laten via onderstaande knop komt u in contact met onze adviseurs en ontvangt u onze brochure waar u meer informatie over het fonds kunt lezen.

Veel gestelde vragen

Het fonds is een initiatief van Collin Crowdfund N.V., Investormatch Capital B.V. en Finance Experts  B.V.

Het fonds gaat investeren in een selectie van leningen die op het platform van Collin Crowdfund  worden gepubliceerd. Daarnaast zal het fonds investeren in private leningen die niet op het platform  gepubliceerd worden. Dit zijn leningen die door Finance Experts BV worden aangeboden. In die  leningen kunnen investeerders uitsluitend met bedragen vanaf EUR 100K deelnemen.  Via het fonds is spreiding in (private) leningen makkelijker bereikbaar. Als investeerder wordt u  ontzorgd.

Het fonds start nadat het beoogde kapitaal van minimaal EUR 5 miljoen opgehaald is. Wij zullen bij  de investeerders die hebben ingeschreven op volgorde van inschrijving de bedragen opvragen.

De looptijd van het fonds is 4,5 jaar.

Nee er is geen verhandelbaarheid van participaties. U kunt niet tussentijds “uitstappen”.

Het fonds investeert in leningen met een rente tussen 7% – 14% op jaarbasis waarvan de looptijd  maximaal 4 jaar is. Er dient sprake te zijn van een Nederlandse MKB-onderneming of  vastgoedbelegger.

Een professionele kredietbeoordeling door Collin Crowdfund en/of Finance Experts, uitgevoerd op  basis van de bewezen Collin Credit Score en een onafhankelijke kredietwaardigheidsbeoordeling van  het creditratingbureau Dun & Bradstreet.

gemiddelde onderpandswaarde van de totale leningportefeuille bedraagt minimaal 75%. Het fonds investeert maximaal 40% van het leenbedrag, tot een maximum van 5% van het Fondsvermogen, per investering. Het gemiddelde leenbedrag is naar verwachting € 800.000,-. 

Collin Credit Score is minimaal ‘Voldoende’. Er is een ruime spreiding in bedrijfssectoren, vastgoed  en type geldnemers.

Tussen het moment van storting en de uitgifte van de Participaties wordt geen rente uitgekeerd.

Er is geen sprake van een minimaal gegarandeerd rendement. Echter we gaan uit van een minimaal  verwacht netto rendement van 7%.

Rentevergoedingen en (indien van toepassing) aflossingen worden binnen 10 dagen na  afloop van elke maand uitbetaald. De eerste betaling van rente zal plaatsvinden 2 maanden na  aanvang van het fonds. De eerste 2 jaar is er geen sprake van uitkeren van aflossingen, aangezien  deze geherinvesteerd worden.

Er is geen gegarandeerd rendement. De rentepercentages zijn gebaseerd op het Collin risicoscore model. Op basis van de genoemde criteria verwachten wij, na kosten, een netto rendement van  minimaal 7%.

Nee. We hanteren een gemiddelde onderpandswaarde van 75% voor de hele portefeuille. In de  portefeuille kunnen leningen opgenomen worden met een onderpandswaarde van bijvoorbeeld 50%,  maar ook van 80% of 100%.

U ontvangt maandelijks per e-mail een fondsupdate. De eerste update zal twee maanden na de start  van het fonds zijn. 

Nee, dat is niet mogelijk.

In een meest ongunstig scenario kan het mogelijk leiden tot het gedeeltelijke of gehele verlies van de  inleg op de Participaties. Geheel verlies is echter praktisch niet aan de orde gezien de spreiding, onderpanden en garantiestellingen.

 In dit geval zal de Beheerder in het belang van Participanten per openstaande lening bezien hoe de  lening het beste af te wikkelen. Concrete voorbeelden hiervan zijn verlenging van de looptijd van de  lening en uitwinning van de zekerheden.

Laat uw gegevens achter en wij sturen u de brochure toe.