Duurzaamheid speelt rol voor meerderheid durfinvesteerders

Wie denkt dat investeerders alleen getriggerd worden door winstvoordeel en financieel belang heeft het mis. Bij het overwegen van investeringsbeslissingen krijgt vier op de vijf Europese durfkapitalisten en business angels het warm van proposities die te maken hebben met duurzaamheid.

Dat blijkt uit de cijfers van The European Investment Fund, de organisatie deed onderzoek onder 538 durfinvesteerders en 60 business angels. Hoewel duurzaamheid tot één van de investeringscriteria behoort, staat deze slechts bij 8% van de onderzochte durfkapitaalfondsen en angels hoog op het lijstje. Zaken als het managementteam, de waardepropositie of de schaalbaarheid worden nóg belangrijker gevonden. 

Durfinvesteerders vs angels

De motivatie om in duurzame bedrijven te investeren is bij durfkapitaalfondsen en business angels iets verschillend. 73% van de durfkapitaalfondsen geven aan dat duurzaamheid een rol speelt in de investeringsbeslissing, tegenover 62% van de business angels. Business angels worden in hogere mate gemotiveerd door een ethische of sociale verantwoordelijkheid (81%), vergeleken met durfkapitaalfondsen (75%). Ook toont het onderzoek aan dat durfinvesteerders voornamelijk bedrijven vermijden die schadelijk zijn voor het milieu en dat angels zich eerder richten op duurzame bedrijven. 73% van de durfkapitaalfondsen geven aan dat duurzaamheid een rol speelt in de investeringsbeslissing, tegenover 62% van de business angels.

Neutraal tot positief

Hoewel business angels aangeven eerder om ethische redenen dan om financiële redenen investeren in duurzame proposities, worden ze er financieel niet minder van. Bijna tweederde van de angels gaf aan dat het duurzaamheidscriterium geen invloed heeft op het rendement van hun investering. De andere business angels zagen duurzaamheid eerder een positief financieel effect creëren op investeringen.