Hoeveel groeikapitaal heb je nodig?

Bepalen dat je een financieringsbehoefte hebt is één, maar hoeveel groeikapitaal heb je nu daadwerkelijk nodig om je plannen te realiseren? Om te bepalen wat jouw kapitaalbehoefte is, maak je gebruik van enkele financiële projecties die in jouw businessplan horen te staan.

In sommige ondernemingsplannen wordt meer dan vijf jaar vooruit gekeken, maar veel business angels zijn al tevreden met een financiële planning voor de komende twaalf tot achttien maanden. Het ontbreekt veel ondernemers echter aan een goede onderbouwing voor hun doelbedrag en waar ze het kapitaal van een investeerder voor gaan gebruiken.

Wat ga je doen?

Als je naar een investeerder stapt, zal je dus duidelijk voor ogen moeten hebben wat je gaat doen met zijn of haar geld en waarom je dat gaat doen. Investeerders willen in ieder geval voor de komende achttien maanden drie gedetailleerde begrotingen zien: een exploitatiebegroting, een cashflow- of liquiditeitsbegroting en een investeringsbegroting. Aanvullend is het handig als je er ook een (openings-)balans en een winst-en-verliesrekening aan toevoegt.

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting is een soort winst-en-verliesrekening waarin je de verwachte omzet en kosten (variabel en vaste) onder elkaar zet. Deze begroting geeft snel inzicht in wanneer en hoeveel omzet je denkt binnen te halen (excl. BTW), welke kosten je verwacht te maken en wat het brutobedrijfsresultaat is in de geplande periode.

Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting is een kasstroomoverzicht waarin je een indicatie geeft van hoeveel geld je ontvangt en uitgeeft. Je ziet met de liquiditeitsbegroting (incl. BTW) wanneer je hoeveel geld in kas hebt en eventueel tekort komt (liquiditeitsprobleem). Het geeft inzage in hoeveel geld je nodig hebt om het bedrijf te laten draaien. Dit wordt ook wel het werkkapitaal van het bedrijf genoemd.

Investeringsbegroting

De investeringsbegroting geeft een overzicht van alle investeringen die je van plan bent te gaan doen wanneer je start met je bedrijf of project, in combinatie met een gedetailleerd overzicht van alle uitgaven die daarbij horen.

Hoe ga je dit groeikapitaal verkrijgen?

Mijn ervaring met ondernemers op zoek naar groeikapitaal is dat zij vaak niet goed weten welke voorwaarden er zitten aan welke type financiering. Daarom maken zij vaak een keuze maken waar zij later spijt van krijgen. Als ondernemer kan je kapitaal verkrijgen via leningen of aandelen.

Lening

Een lening is een som geld die je terugbetaalt en waarover je als vergoeding rente betaalt. Wat ondernemers vaak vergeten is dat je veelal hoofdelijk aansprakelijk bent bij een lening. Wanneer het mis gaat kan de geldgever de ondernemer persoonlijk aansprakelijk stellen. Een tweede aandachtspunt is dat de lening vaak via annuïteiten wordt afgesloten, zodat je al meteen met een redelijk hoge rente en aflossing zit.

Converteerbare lening

Een converteerbare lening is een lening met als extra bepaling dat deze omgezet kan worden in aandelen bij bepaalde voorwaarden. Dus je start met een lening (wel vaak zonder aflossingsplicht de eerste tijd) en deze lening kun je omzetten in aandelen na een bepaalde vooraf afgesproken periode. Een soort tussenvorm dus met de risico’s van beide opties.

Aandelen / equity

Investeren door aandelen te verkopen betekent dat er geld in het bedrijf komt (bij een verwatering van aandelen) in ruil voor zeggenschap. Voordeel is dat de ondernemer geen hoofdelijke aansprakelijkheid heeft, nadeel is dat de winst gedeeld moet worden (over de aandeelhouders) en dat je het niet meer geheel alleen voor het zeggen hebt. In het geval van preferente aandelen kun je soms veel zeggenschap verliezen bij een gering aantal verkochte aandelen.

Ook de aandeelhoudersovereenkomst kan soms bepalingen bevatten waardoor de positie van de ondernemer minder gunstig wordt. Let dus niet alleen op hoeveel aandelen je verkoopt, maar ook welke rechten deze aandelen hebben.

Op zoek naar een investeerder?

Wanneer je hebt bepaald hoeveel groeikapitaal je nodig hebt, kan de zoektocht naar een informal investor beginnen. Wij hebben meer dan tien jaar ervaring met het matchen van ondernemers en investeerders en helpen jou graag! Neem vrijblijvend contact op via ferket@investormatch.nl