Het risico van een investering

Waar een bank genoegen neemt met een rendement van een paar procent op een lening, berekent een investeerder zijn rendement in het aantal maal dat hij de totale investering terug krijgt. In de Verenigde Staten, de bakermat van venture capital, noemt men dit perspectief gekscherend 10X (spreek uit: TenEx).

Een bank beoordeelt een financieringsverzoek op basis van verschillende criteria, maar uiteindelijk komt het er op neer of zij verwacht dat het bedrijf haar verplichtingen kan voldoen en of er voldoende zekerheden zijn als dat niet lukt. Een bank leent je dus geld en vraagt je daar op hetzelfde moment een gelijke waarde tegenover te zetten. Nadat de banklening is verstrekt beperkt de bank zich tot het controleren van de betaling maar helpt de ondernemer verder niet bij het realiseren van zijn plannen. Een relatief goedkope oplossing, als je hem kunt krijgen.

Investeerder

Een investeerder heeft een heel andere kijk op rendement op geïnvesteerd vermogen. Naast de investering in geld die hij doet zal hij al zijn middelen en mogelijkheden inzetten om de onderneming tot een succes te maken. Hij heeft daar ook alle belang bij. Zoals we uit ervaring weten zijn namelijk slechts 2 op de 10 investeringen in hoge mate succesvol. Die moeten het ‘goed maken’ voor de acht andere investeringen die onvoldoende rendement opleveren.

Geen juiste waarderingsmethode

Onthoud de regel dat er geen heilige graal of enige juiste waarderingsmethode is. Eén punt moet hier benadrukt worden. Elke waardering moet de ondernemer een eerlijke deal te geven, en tegelijkertijd de investeerder de kans geven om goede rendementen te halen uit zijn investering.

Rendement

De gemiddelde informele investering ligt net onder de € 100.000, voor een aandelenbelang van ongeveer 30% in het bedrijf. Dat betekent dat het bedrijf bij de verkoop voor meer dan € 4 miljoen verkocht moet worden om een tienvoudig rendement mogelijk te maken. Geloof me, lang niet alle ondernemingen zullen succesvol zijn. Als je geen kans ziet op een dergelijk rendement, loop dan weg. Een IRR van 30% lijkt misschien een beetje te ambitieus, maar als u kijkt naar de gemiddelde portfolio van een informal investor kunt u begrijpen waar dit percentage vandaan komt.

Risico

Als een ondernemer zegt dat hij een lening van € 100.000 nodig heeft om zijn product op de markt te krijgen en dat hij zal terugbetalen zodra hij winst maakt, maak hem dan duidelijk dat hij bij een bank moet zijn. Informal investment gaat niet over kortetermijnleningen; het gaat over aandeelhouderschap en exits over vijf tot zeven jaar.