Te weinig diversiteit bij start-ups, maar waarom?

In 2021 ging er slechts 1% van de investeringen naar start-ups geleid door vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van startup-analist Golden Egg Check en MT/Sprout. Ook in start-ups met een gemengd team aan het roer wordt doorgaans minder geïnvesteerd. Waar ligt dat aan? En hoe is het überhaupt gesteld met de diversiteit bij start-ups?

Start-up-lobbyclub Techleap publiceerde eerder al een onderzoek waaruit blijkt dat slechts 6% van de investeringen in start-ups de afgelopen tien jaar ging naar bedrijven die -mede- door vrouwen worden geleid. Zij noemen vooroordelen, door mannen gedomineerde netwerken en stereotype ideeën van investeerders als redenen waarom investeerders nauwelijks geld stoppen in start-ups die worden geleid door vrouwen.

Gemiste kans voor investeerders

Ook in start-ups die worden geleid door een gemengd team wordt minder geïnvesteerd. Een gemiste kans voor investeerders, want onderzoek wijst uit dat diverse teams beter presteren, meer winst behalen en een positiever imago hebben. Diversiteit stimuleert bovendien innovatie en innovatie leidt weer tot meer banen en groei.

Positieve ontwikkelingen

Om te kunnen investeren in start-ups met een divers team, moeten deze teams er wel zijn. Daar valt dan ook nog veel winst te behalen. Gelukkig zien steeds meer bedrijven het belang in van diversiteit op de werkvloer. Dat komt mede doordat de samenleving diverser wordt en dat weerspiegelt zich op de werkvloer. Daarnaast is er een tekort aan professionals en volop werkgelegenheid, waardoor men er alles aan doet en overal kijkt om talent te werven. Tot slot opereren we veel meer over onze landsgrenzen heen. Een divers personeelsbestand helpt ons bij het werken met andere culturen.

Deze start-ups doen er wat aan

Gelukkig zijn er ook heel veel voorbeelden van start-ups die juist iets doen om Nederland diverser en inclusiever te maken. Sprout publiceerde een lijstje met vijf start-ups:

1. Trickle
Eens site waarop je anoniem kan solliciteren.
2. Spreaksee
Een microfoonsysteem dat spraak omzet naar tekst voor doven en slechthorenden.
3. Equalture
Een assessment waarmee je de skills van je sollicitant onbevooroordeeld kan meten.
4. Envision
Software die teksten om kan zetten naar gesproken woord voor blinden en slechtzienden.
5. Oma’s soep
Een bedrijf dat ouderen samen met jongeren soep laat bereiden.

Initiatieven zoals een minimumpercentage van vrouwen aan de top is een begin, maar we zijn er nog lang niet. Het is belangrijk om al vroeg in de bedrijfsontwikkeling te kijken naar diversiteit. Zo wordt het ook op de lange termijn makkelijker om dit in stand te houden. 

Vragen?

Heb je een vraag naar aanleiding van dit artikel over diversiteit bij start-ups? Neem dan contact met ons op via info@investormatch.nl