Alles wat je moet weten over: informal investors

Een informal investor is meestal een (ex-)ondernemer die zijn geld heeft overgehouden aan de verkoop van zijn succesvolle onderneming die hij een aantal jaren daarvoor zelf is gestart. Dit verworven kapitaal investeert hij in ondernemers die start- of groeifinanciering nodig hebben. Behalve een zak met geld biedt een informal investor vooral kennis, ervaring en contacten.

Een informal investor let vooral op jouw persoonlijke instelling en de kwalitatieve aspecten van jouw plannen. Een echte business angel heeft geen behoefte om op de stoel van de ondernemer te zitten. Een informal investor wil daarom meestal een minderheidsaandeel in het bedrijf. Een informal investor participeert (worden mede-eigenaar door een gedeelte van de aandelen te kopen) met bedragen van 50.000 – 500.000 euro en fungeert hoofdzakelijk als coach/klankbord van de ondernemer om het bedrijf tot een succes te maken, zodat de informal investor genoeg rendement op zijn investering kan behalen.

Een informal investor is onzichtbaar

Maar de markt van informal investors is heel ondoorzichtig. Informal investors hechten namelijk veel waarde aan hun privacy en proberen daarom onzicht­baar te blijven voor de buitenwereld. Ze willen niet te koop lopen met hun vermogen. Ze hebben ook geen pagina in de Gouden Gids en er is geen handig overzicht van alle informals op het internet. Slechts een klein deel van de informals treedt in de openbaarheid. Omdat een informal investor grotendeels achter de scher­men opereert, moet een ondernemer actief op zoek naar een informal investor in de start- of groeifase van hun bedrijf.

Om te onthouden over een informal investor

Een ondernemer moet voor risicodragend vermogen op zoek naar een investeerder. Dit kan bijvoorbeeld een informal investor zijn. Hieronder vijf punten om te onthouden over een informal investor:

 • Het ivesteringsbedrag
  Particuliere investeerders, ook wel een informal investor of business angels genoemd, komen vooral in beeld bij investeringen tussen de 50.000 en 500.000 euro.
 • Investeerdersinbreng
  Naast zijn financiële inbreng heeft een informal investor een aantal andere zaken te bieden, zoals ondernemerservaring, branchekennis en een netwerk.
 • Investeringsmotieven
  Een informal investor investeert, in tegenstelling tot een participatiemaatschappij, niet alleen vanwege het geldelijk gewin. Plezier, maatschappelijke betrokkenheid en sociale contacten zijn minstens zo belangrijk.
 • Investeringscriteria
  Een informal investors hanteert diverse criteria bij het beoordelen van een propositie. Naast rendement en benodigd investeringsbedrag spelen zaken als ontwikkelfase, innovatief karakter en locatie van het bedrijf een rol.
 • Investeerdersnetwerken
  Een informal investor opereert in toenemende mate in groepsverband via een syndicaat of een business angel netwerk. Grotere financiële armslag en risicospreiding zijn hiervan de grootste voordelen.