Investeringsfonds TechFund One: deze fases doorloop je

TechFund One is ons eigen investeringsfonds. Hiermee investeren wij in techbedrijven die op weg zijn naar een Series A. Veel kansrijke bedrijven blijven juist in deze fase hangen en dat is zonde, omdat er zoveel potentie in zit.

Welke fasen doorloopt een financieringsaanvraag bij TechFund One en wat is ervoor nodig om door de selectierondes te komen? We nemen je mee in het proces van het tech-investeringsfonds!

Focus TechFund One

De focus van TechFund One ligt op Nederlandse tech-bedrijven met een sterk team en grote marktpotentie. Het bedrijf ontwikkelt een nieuwe technologie, waarvan de eerste versie gepatenteerd en op de markt is. TechFund One investeert idealiter met andere co-financiers, om een groter bedrag te kunnen financieren en daarmee meer mogelijk te maken.

1. Beoordeling pitchdeck

Op de pagina van investeringsfonds TechFund One kan het pitchdeck worden gestuurd. Het fondsmanagement beoordeelt de case op basiscriteria die hierboven zijn genoemd. 

2. Voorselectie

In deze fase van het proces gaat het fondsmanagement het gesprek aan met de ondernemer. Hierna volgt een go/no go moment. Indien nodig worden er vooraf extra stukken gevraagd om beter inzicht te krijgen in het product of proces en/of de financiële situatie.

3. Go/no go

Het investeringscommittee van TechFund One geeft vervolgens een go/no go op basis van de informatie die op dat moment bekend is. Bij een go wordt een termsheet opgesteld. Wanneer de ondernemer hiermee akkoord is, volgt er een pitch van de ondernemer aan het investeringscommittee.

4. Due diligence

Geeft het investeringscommittee een go? Dan volgt er een due diligence onderzoek. Hiermee wordt de gepresenteerde informatie gecontroleerd en de risico’s en kansen van de onderneming in beeld gebracht. 

5. Documentatie

Na het due diligence onderzoek worden de overeenkomsten opgesteld. Hierin wordt de samenwerking en voorwaarden beschreven, maar ook de eventuele exit strategie.  

6. Opschaling

Na de getekende overeenkomst wordt er vanuit het fonds een coach aangesteld. Dit is meestal één van de investeerders van het fonds. Deze coach kan de ondernemers, dankzij zijn of haar kennis en netwerk, optimaal ondersteunen. Ook wordt er gekeken naar verschillende financieringsvormen die samen de ideale financieringsmix vormen voor de onderneming.

Aanvraag indienen

Er zijn verschillende criteria waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor TechFund One.

  • 250k + omzet
  • CTO in-house
  • Product 1.0 ready
  • 5 – 49% belangen
  • IP driven
  • Schaalbaar

Voldoet jouw bedrijf aan deze voorwaarden? Dan kun je een financieringsaanvraag indienen.