Private equity: wat is dat nu eigenlijk?

Private equity: wat is dat nu eigenlijk? Als je de term private equity heel letterlijk neemt, staat er eigenlijk: privé vermogen. Het is de benaming voor investeerders die met hun privévermogen in bedrijven participeren, buiten de aandelenbeurs om.

Als niet-beursgenoteerd bedrijf begint je zoektocht naar financiering vaak bij een bank, maar je kunt ook aankloppen bij private investeerders. Private investeerders financieren meestal door het kopen van aandelen in je bedrijf. Voor veel bedrijven is dit dé kans om door te groeien naar de volgende fase van hun bedrijf. 

Hoe werkt private equity?

Als een private investeerder wil investeren in jouw bedrijf, wordt hij of zij aandeelhouder. Dit betekent in de praktijk vaak dat hier enige vorm van zeggenschap tegenover staat. Hoe groter het aandeel, des te meer zeggenschap. Uiteindelijk heeft een investeerder als doel om een rendement te behalen. Dit doet hij of zij door na een X aantal jaren zijn aandeel te verkopen. 

Hoe kun je investeren? 

Private equity is een verzamelnaam voor: 

  • Business angels

Een business angel of informal investor is iemand die alleen of samen met anderen participeert met bedragen van 50.000 – 500.000 euro. 

  • Venture capital

Venture capital, ook wel bekend als durfkapitaal of risicodragend vermogen, is geld dat investeerders in een innovatieve onderneming investeren.  

  • Seed Business Angel fonds

Het Seed Business Angel fonds is door de overheid in het leven geroepen om het aantrekken van financiering voor start-ups in de vroege levensfase te verbeteren. De helft van het geld komt van private investeerders en de andere helft van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  • Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van beleggers in veelbelovende bedrijven. Met dit geld investeert de participatiemaatschappij minimaal 250.000 euro tot miljoenen euro’s in veelbelovende bedrijven.

  • Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM)

De ROM is een onderneming met publieke aandeelhouders. Deze richt zich op het versterken van de economie en werkgelegenheid in een bepaalde regio. ROM’s financieren vanaf 50.000 euro.

Voor- en nadelen van private equity

Private equity biedt voor- en nadelen voor mkb-ondernemers. Het grootste voordeel is dat je niet alleen geld krijgt, maar je krijgt ook toegang tot het netwerk en natuurlijk de kennis en ervaring van de investeerder. Een nadeel is dat de investeerder ook zeggenschap krijgt in het bedrijf. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de strategie of de organisatiestructuur van jouw bedrijf wijzigt. Dit zal niet altijd makkelijk zijn. Maak daarom duidelijke afspraken met elkaar voordat de samenwerking begint! 

Neem contact op!

Heb je een vraag naar aanleiding van dit artikel? Of wil je graag meer weten over het verkrijgen van financiering of het investeren in veelbelovende bedrijven? Neem dan vrijblijvend contact op met Koen Ferket van Investormatch.