Venture capital: wat is dat nu eigenlijk?

Durfkapitaal, ook wel bekend als risicodragend vermogen of venture capital, is geld dat investeerders in een startende onderneming investeren. Dit kapitaal wordt geïnvesteerd in bedrijven die in de (op)startfase zitten. Hierdoor brengt het investeren in deze bedrijven een hoog risico met zich mee.

Hoog risico, hoog rendement

Een investering in een jonge onderneming heeft een relatief hoog risicoprofiel ten opzichte van een investering in een bestaand bedrijf dat bijvoorbeeld al omzet draait. Maar dat er een hoog risicoprofiel kleeft aan jonge bedrijven, betekent niet dat niemand in deze starters investeert. Er zijn voldoende investeerders met voldoende ‘durf’ om dit risico aan te gaan. Een ongeschreven regel in de wereld van durfkapitaal is dan ook: ‘hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement.’ Investeerders verwachten dus een forse winst op hun investering met durfkapitaal.

De weg naar durfkapitaal

Het pad naar durfkapitaal is voor ondernemers niet altijd rechtlijnig. Maar grofweg valt er een stappenplan met 7 stappen te maken van het proces naar durfkapitaal.

 • Durfkapitaal: het businessplan
  Het businessplan is voor een investeerder vaak de eerste kennismaking met jouw bedrijf. Het is daarom cruciaal dat het document er professioneel uitziet, goed onderbouwd is en jouw ideeën duidelijk onder woorden brengt.
 • Durfkapitaal: de financiële projecties
  De financiële projecties bestaan uit berekeningen van de kapitaalbehoefte, de waarde van het bedrijf en het aandelenbelang dat een ondernemer af wil staan aan de investeerder. Hoe meer geld je vraagt, des te meer aandelen je moet weggeven. Aan de andere kant kost het ook tijd, moeite én geld wanneer je te weinig kapitaal vraagt en daardoor al vrij snel voor een tweede maal durfkapitaal moet zoeken.
 • Durfkapitaal: zoeken en vinden
  Nadat je jouw businessplan hebt geschreven en jouw kapitaalbehoefte in kaart hebt gebracht, kan de zoektocht naar een investeerder beginnen. Ook dit is geen rechtlijnig proces. Bezoek daarom zoveel mogelijk events, bijeenkomsten, houd media in de gaten, schakel een intermediair in of presenteer jouw businessidee op onze website. Je netwerk is ontzettend belangrijk!
 • Durfkapitaal: de pitch
  Je hebt een investeerder gevonden. Nu is het tijd om jouw businessplan te verpakken in een presentatie waarin je laat zien dat je een unieke propositie hebt. Voor het maken van een goede presentatie zijn twee factoren van belang: een duidelijke inhoud en een logische opbouw.
 • Durfkapitaal: het onderhandelen
  Geen enkele onderhandeling is hetzelfde. Toch zijn er een aantal punten waarover jij en jouw investeerder het altijd eens zullen moeten zijn: het businessplan, de waardebepaling, de dealstructuur en het zeggenschap. Bekijk hier onze tips voor de onderhandelingsfase.
 • Durfkapitaal: de overeenkomsten
  Als jij en jouw investeerder het eens zijn, kunnen de contracten getekend worden. Dit zijn meestal de participatieovereenkomst, de aandeelhoudersovereenkomst, de geldleningsovereenkomst, de statuten en de managementovereenkomst.
 • Durfkapitaal: (na) de deal
  Het is de dag na het ondertekenen van de overeenkomsten. Vanaf vandaag begint de samenwerking met jouw investeerder pas echt. Samen ga je aan de slag om van het bedrijf een succes te maken!

Venture capital op drie manieren

Nog even terug naar het durfkapitaal. Wanneer je als ondernemer behoefte hebt aan durfkapitaal, moet je op zoek naar één of meerdere investeerders. Dit kan een informal investor, particulier of participatiemaatschappij zijn. 

Via een informal investor

Voor het verkrijgen van venture capital kan je een informal investor aan boord halen. Zo’n business angel is vaak een vermogende oud-ondernemer die door de (gedeeltelijke) verkoop van zijn bedrijf kapitaal beschikbaar heeft om te investeren in bijvoorbeeld start-ups. Deze investeerders worden mede-eigenaar door durfkapitaal beschikbaar te stellen in ruil voor een gedeelte van de aandelen, vaak in samenhang met een achtergestelde lening.

Via een particulier

Onder particulier venture capital wordt een super informal en family office verstaan. Iedere ondernemer kent wel een super informal van naam; het zijn zeer vermogende (en soms bekende) particulieren die ook in de Quote500 te vinden zijn. Deze rijke investeerders hebben meer durfkapitaal dan een informal investor. Vaak hebben deze ondernemers, net als veel rijke ondernemersfamilies in Nederland, hun eigen investeringsmaatschappij opgezet. Deze zogenaamde family offices investeren bedragen vanaf twee miljoen euro in. Door het grote vermogen dat ze beheren, hebben deze super informals weinig tijd voor begeleiding van de ondernemer. Om toch grip op de situatie te houden, eisen ze voor hun venture capital bij voorkeur een controlerend belang (vaak de meerderheid) in de onderneming.

Via een participatiemaatschappij

Een participatiemaatschappij (ook wel venture capitalist of private equity genoemd) heeft veel meer geld ter beschik­king voor investeringen dan informal investors. Een paar honderd miljoen euro per fonds is de regel. Participatiemaatschappijen beheren het vermogen van grote particuliere beleggers en beleggingsfondsen, waarmee ze concrete afspraken maken over te behalen rendement, doelgroepen, selectiecriteria en besluitvorming.

Op zoek naar venture capital?

Wij hebben direct contact met een groot aantal participatiemaatschappijen en venture capital organisaties. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@investormatch.nl en wij helpen jou graag verder!