Bancaire financiering nauwelijks gebruikt door Europese start-ups

Slechts 7,4% van de start-ups in Europa maakt gebruik van bancaire financiering. Dat blijkt uit de EU start-up monitor van de Europese Commissie.

In dit geval is een start-up een breed begrip. Het onderzoek heeft namelijk betrekking op innovatieve bedrijven die jonger zijn dan 5/10 jaar en de ambitie hebben om op te schalen. Het is algemeen bekend dat jonge bedrijven moeite hebben om financiering te verkrijgen via de bank, maar dit onderzoek toont aan dat dit zelf nog lastig kan zijn voor bedrijven die al 10 jaar bestaan.

Alternatieve financiering

Het financieringsvraagstuk wordt heel divers ingevuld bij start-ups. Dit gebeurt via familie en vrienden, Business Angels, Venture Capital, accelerators, de overheid en crowdfunding. In maar liefst 75% van de gevallen hebben de oprichters ook eigen geld geïnvesteerd in hun start-up.

Beperking van het onderzoek

Het is belangrijk om te weten dat er geen betrouwbare gegevens zijn over het totaal aantal start-ups in Europa. Het onderzoek is een steekproef, maar het is dus niet met zekerheid te zeggen of dit onderzoek 100% representatief is.